short note: 今日の写真

2024年6月20日

今日は大盛り上がりの球技大会でした!

(写真特集は後日)